Disclaimer

Op het gebruik van de website van Raak reclame en informatie van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

Juistheid en aansprakelijkheid

Raak reclame streeft ernaar de informatie op de website altijd juist en actueel te houden. Hoewel de informatie op deze website naar beste eer en geweten is samengesteld, staat Raak reclame niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Raak reclame aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Copyright
De informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken.

Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.